Plankaart Schalkstad

Plankaart Schalkstad

Stadsdeelcentrum Schalkwijk Deel 2 (SDCII) is de wijk ten zuiden van het winkelcentrum Schalkwijk en maakt onderdeel uit van Molenwijk in Haarlem. Wij als bewoners van deze wijk hopen u voldoende te kunnen informeren over plannen van de gemeente Haarlem die grote invloed op de wijk kunnen hebben, zoals het project Schalkstad.

Inloopavond inspraak 1e fase Schalkstad 23 maart

Op maandag 23 maart 2015 wordt er een inloopavond georganiseerd door de gemeente Haarlem. U kunt dan opmerkingen maken over de 1e fase van het bestemmingsplan van het project Schalkstad. De inloopavond vindt plaats in de projectstudio Schalkstad, Andalusië 5 aan de Europaweg zijde van het winkelcentrum Schalkwijk.

Ook is nu het ontwerp bestemmingsplan geactualiseerd en te bekijken. Hierin zijn meer details bekend gemaakt over de eerste fase van het project.

Preconcept bestemmingsplan Schalkstad eerste fase, juli 2014

Op 3 juli 2014 is een preconcept vrijgegeven van het bestemmingsplan voor de eerste fase van het Schalkstad bouw plan. Het gaat hierbij alleen om het noordelijke gedeelte van het winkelcentrum. In het plan staat ook een voorlopig stedenbouwkundig plan met daarin bouwhoogtes en de invulling van de ruimtes. Er is een grote supermarkt en klein gedeelte voor horeca ingepland op de 1e etage. Daar bovenop zijn 3 pakeerlagen. Aan de waterkant staat een wooncomplex van 9 woonlagen ingetekend.

Ontwerp structuurvisie Schalkstad 2025 Haarlem, september 2012

Laatste Info Schalkstad : zie pagina Schalkstad bijgewerkt november 2013.

Onlangs hebben burgemeester en wethouders van Haarlem besloten de structuurvisie Schalkstad 2025 vrij te geven voor inspraak op grond van de inspraakverordening Haarlem. Aanleiding voor het opstellen van de structuurvisie is de herstructurering van het winkelcentrum van Schalkwijk. De visie vormt het beleidskader waarbinnen in de komende jaren de transformatie van het huidige winkelcentrum tot een hoogwaardig stedelijk gebied voor winkelen, wonen, werken, zorg en cultuur plaats kan vinden.